Ukulele

– Biết cách đọc và bấm tốt các hợp âm trên đàn Ukulele
– Tự chơi được các bản nhạc yêu thích với các tiết điệu rất thông dụng như:
+ Fox-foxtrot (I’m yours, The show, Chờ người nơi ấy…);