Học đàn Q9

Chiêu sinh các ngày trong tuần các lớp piano -organ- guitar ( cho mọi lứa tuổi )
Giờ học tự do (16h -21h ) 90p/1 tiêt học