Chiêu sinh khóa học PIANO căn bản và nâng cao

Với mong muốn mang tiếng nói âm nhạc đến gần hơn với các ACE và các bạn sinh viên học sinh , trung tâm khuyến nhạc soltruong chiêu sinh lớp Piano từ căn bản cho đến nâng cao
Với giáo trình hiện đại , đễ hiểu , không gian học tuyệt vời , cũng như sự chỉ dạy tận tâm từ các GV yêu nghề sẽ làm cho các bạn nhanh chóng đàn được những bản nhạc yêu thích
Với thời gian học tự chon lên vô cùng thích học cho các bạn yêu thích các bộ môn học mà sợ không có thơi gian