Quốc tế thiếu nhi 01/06

Mừng Quốc Tế Thiếu Nhi 01/06/2019

Tặng ưu đãi lớn :

  1. Giảm 20% cho các bé từ 5 tuổi – 10 tuổi
  2. khi đăng ký từ ngày 30/05 – 04/06
  3. Áp dụng cho các môn: Piano – Organ – Guitar