Khai giảng khóa hè , lớp buổi sáng

Từ ngày 03/06/2019 khai giảng lớp buổi sáng các ngày thứ 2-4-6 hàng tuần