Sôi động cùng mùa hè với nhiều ưu đãi khủng

  1. Giảm 10% khi đăng ký nhóm 2 học viên
  2. Giảm 15% khi đăng ký nhóm 3 học viên
  3. Giảm 20% khi đăng ký nhóm 4 học viên
    Áp dụng cho nhạc cụ guitar
    Thời gian từ 10/06 – 10/07/2019